Zmiana w płaceniu podatków od nieruchomości dzielonych z gminą lub Skarbem Państwa

Już od wielu lat na polskim rynku nieruchomości funkcjonuje dość niesprawiedliwy dla podatników trend. Chodzi tutaj o sytuacje, gdzie podatnik jest współwłaścicielem nieruchomości czy gruntu rolnego z gminą bądź też po prostu Skarbem Państwa. Rodzi się tutaj bowiem pewien konflikt. Jak doskonale wiadomo, zarówno gminy, jak i Skarb Państwa nie muszą odprowadzać podatku za własne nieruchomości. Jest to oczywiste z tego powodu, że byłoby to zwyczajne przekładanie pieniędzy z jednego worka do drugiego, co tylko powoduje kosztowne problemy proceduralne. Z drugiej jednak strony sam podatnik, współwłaściciel takiej nieruchomości, podatek musi zapłacić i tutaj pojawiają się nieprawidłowości.

Podatek w całości płaci współwłaściciel, podatnik

Samo naliczanie podatku od nieruchomości jest w takim przypadku prawidłowe. Podatek ten naliczany jest bowiem od ogólnej wartości nieruchomości. Niestety jednak bardzo często cała tak wyliczana kwota jest przerzucana na podatnika. Efekt jest taki, że podatnik płaci podatek od własnej części, ale i od części Skarbu Państwa czy gminy, które to podmioty z takiego podatku są zwolnione. Problemem jest tutaj duża swoboda w interpretacji przepisów. Jeśli podatek jest bardzo wysoki to ludzie często idą z tym do sądu i tam przyznawana jest im racja. Przy niewielkich kwotach ludzie często machają na nie rękoma, co powoduje zwyczajne, bezpodstawne zabieranie pieniędzy podatnikom.

Będzie zmiana przepisów

Z tego powodu właśnie przygotowywany jest projekt nowelizacji ustawy, który ukróci te praktyki. Propozycja została bardzo pozytywnie przyjęta w Sejmie i opowiedziały się za nią wszystkie ugrupowania. Kiedy ustawa wejdzie już w życie podatek będzie obliczany od całej wartości nieruchomości, a później odpisze się od niego teoretyczną wartość podatku do zapłaty przez gminę czy Skarb Państwa. Obecna sytuacja nie tylko powoduje okradanie ludzi, ale i generuje duże koszty dla państwa, gdyż przegrane procesy w sądzie to niemałe pieniądze, zupełnie bezsensownie stracone.

Dodaj komentarz