Zakład pracy chronionej, a zwolnienia z podatku za nieruchomość

Bardzo często w internecie można znaleźć dość ciekawe wzmianki o tym, że prowadzenie firmy o charakterze zakładu pracy chronionej zwalnia nas z obowiązku płacenia podatku od nieruchomości pod tę właśnie firmę. Istotnie, z prowadzeniem tego typu działalności wiąże się wiele korzyści i można także uzyskać zwolnienie z podatku od nieruchomości, ale aby móc się ubiegać o takie przywileje trzeba spełnić naprawdę wiele warunków.

Czym jest zakład pracy chronionej?

Warto zacząć od podstaw, czyli dowiedzenia się jak w ogóle uzyskać status zakładu pracy chronionej. Pierwszym, i podstawowym, warunkiem jest to, że firma musi zatrudniać nie mniej niż 25 pracowników, a do tego powinna działać na rynku minimum 12 miesięcy. Pracownicy muszą być zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy, a do tego minimum 50% z nich powinno posiadać status osoby niepełnosprawnej. Z tej połowy nie mniej jak 20% musi posiadać zaświadczenie o znacznej lub umiarkowanej niepełnosprawności co często stanowi największą barierę. Do tego na terenie zakładu pracy muszą znajdować się specjalne szlaki komunikacyjne dla takich osób, muszą powstać odpowiednie sanitariaty oraz dostosowane do niepełnosprawności stanowiska pracy. Wreszcie pracodawca musi także zadbać o opiekę zdrowotną dla takich pracowników oraz dać im dostęp do rehabilitacji. Oczywiście w zamian za to można liczyć na różnego rodzaju dofinansowania, które faktycznie potrafią być opłacalne. To jednak nie wystarczy do tego, aby ubiegać się o zwolnienie z podatku od nieruchomości.

Zdjęcie pochodzi ze strony Wikipedii

 

Kiedy zakładowi pracy chronionej należy się zwolnienie od podatku z nieruchomości?

50% zatrudnionych osób niepełnosprawnych to zdecydowanie za mało, aby ubiegać się o takie zwolnienie z podatku. Zakład musi zatrudniać bowiem minimum 30% osób, które są psychicznie chore, upośledzone umysłowo lub też niewidome. Warto tutaj jednak pamiętać, że zwolnienie z podatku od nieruchomości może dotyczyć tylko tych budynków, które są bezpośrednio wykorzystywane przez zakład pracy chronionej. Budynki wynajmowane innej firmie czy osobie nie wchodzą już do tej ulgi.

Dodaj komentarz