Ustawa o wywłaszczonych nieruchomościach niezgodna z konstytucją

W Polsce istnieje specjalna ustawa, wchodząca w skład przepisów o gospodarce nieruchomościami, że różne instytucje państwowe mogą wnosić o wywłaszczenie właścicieli jeśli dana nieruchomość ma zostać wykorzystana pod cele publiczne. Sama ustawa nie budzi większych wątpliwości i jest odzewem na konieczność szybkie budowy autostrad w ostatnim czasie, a więc powstała, gdy Polska śpieszyła się z drogami na Euro 2012, a wielu właścicieli nieruchomości znajdujących się na przebiegu takich dróg robiło ogromne problemy. Okazuje się jednak, że niekonstytucyjne są zapisy o możliwości zwrotu tej nieruchomości właścicielowi. Jest już nawet orzeczenie Trybunały Konstytucyjnego w tej sprawie.

Właściciel może wnioskować jedynie o całość

Teoretycznie w myśl tej ustawy właściciel może wnioskować o zwrto nieruchomości jeśli ta z jakichś powodów nie została jednak wykorzystana pod cele publiczne, a więc na przykład podczas budowania wspominanej już autostrady zmianie uległy plany i droga została wytyczona w innym miejscu. Jeśli jednak droga zahaczyła o kawałek nieruchomości to właściciel nie będzie mógł wnioskować o zwrot niewykorzystanego fragmentu, a więc części swojej nieruchomości. Ustawa zakłada bowiem jedynie możliwość wnioskowania o całą nieruchomość co jest sprzeczne z innymi zapisami mówiącymi o tym, że właściciel może odzyskać również część swojej nieruchomości.

Potrzeba zgody współwłaścicieli

Niekonstytucyjny jest także zapis związany ze współwłaścicielami, który w wielu przypadkach może mocno utrudniać dochodzenie swoich praw zainteresowanych. Zgodnie z obecnymi przepisami jeśli dana nieruchomość ma współwłaścicieli to pod wnioskiem o zwrot wywłaszczonych nieruchomości podpis musza złożyć wszyscy współwłaściciele, także spadkobiercy. Trybunał Konstytucyjny zasugerował zmianę tych przepisów. Nie powinno być konieczności zgody wszystkich współwłaścicieli. Jeśli tacy są to w gestii państwa musi być poinformowanie wszystkich osób o toczących się procedurach, a nie w gestii osoby wnioskującej o zwrot wywłaszczonej nieruchomości.

Dodaj komentarz