Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na rynku nieruchomości

Sprawa Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów co do kar na warszawską i łódzką spółkę deweloperską znalazła swój finał w postaci wyroku Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który został wydany w dniu dzisiejszym. Sąd potwierdził argumentację Prezesa i oznajmił, że jeśli deweloper chce zmienić cenę nieruchomości po podpisaniu umowy z klientem, powinien dać możliwość odstąpienia od niej, a – jak donosi Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów – wspomniani deweloperzy po prostu tego nie zapewnili. W efekcie końcowym – na mocy postanowień trefnej umowy – konsument mógł zapłacić cenę wyższą od uzgodnionej bez możliwości wycofania się ze współpracy z deweloperem.

 

Postanowienia w sprawie Funduszu Hipotecznego Dom

W ramach tej samej sprawy, Sąd Apelacyjny zgodził się z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów także, jeśli chodzi o Fundusz Hipoteczny Dom, bo i tam znaleziono aż trzy postanowienia o charakterze niedozwolonym. Po pierwsze bowiem – jedna z klauzul nakładała obowiązek uiszczenia ustalonej kwoty w przypadku odstąpienia od zawarcia umowy. Po drugie – nakładanie kar w wysokości trzech tysięcy złotych na osoby starsze jest nie tylko niedopuszczalne i niezgodne z prawem, ale również nieetyczne, a umowy o rentę dożywotnią zawierają właśnie takie osoby (podczas gdy Fundusz Hipoteczny Dom na tych umowach opierał swoją działalność). Po trzecie wreszcie – wskazano, że FHD ustalił zbyt dużo warunków do ustanowienia służebności mieszkania dla osób trzecich.

Zdjęcie pochodzi ze strony www.uokik.gov.pl

Zdjęcie pochodzi ze strony www.uokik.gov.pl


 

Potwierdzenie stanowiska Urzędu

Powyższe ustalenia są natomiast potwierdzeniem stanowiska Urzędu, które zostały opublikowane w wyroku sprzed paru dni (tj. 12 grudzień 2013), dlatego wydaje się, iż zainteresowane podmioty nie będą od nich odwoływać się w jakikolwiek sposób. Swoją drogą, to kolejna sprawa, kiedy to widzimy nieuczciwość i nierzetelność deweloperów, dlatego warto zastanowić się nad tym, czy aby nie mamy do czynienia z jakąś masową patologią, tym bardziej że absolutnie nie są to odosobnione przypadki, a wręcz przeciwnie.

 
Zdjęcie pochodzi ze strony www.uokik.gov.pl

Dodaj komentarz