Świadczenia dla osób korzystających z odwróconego kredytu hipotecznego i renty dożywotniej

Dziś rząd przyjął propozycje odnośnie świadczeń dla tych, którzy chcieliby skorzystać z odwróconego kredytu hipotecznego oraz z renty dożywotniej. Co z tego wynika?

 

Odwrócony kredyt hipoteczny

Jeśli chodzi o odwrócony kredyt hipoteczny, rządowy projekt pozwala na wprowadzenie przez banki i instytucje kredytowe mechanizmów, na mocy których będzie możliwe zawarcie umowy kredytu odwróconego pomiędzy tymi pierwszymi, a osobami posiadającymi prawo własności nieruchomości (całościowe bądź częściowe). Co więcej, projekt niweluje tak zwany limit wieku, uprawnia do zawierania umów kredytu odwróconego przez instytucje podlegające Komisji Nadzoru Finansowego (bądź podlegające innym jednostkom nadzorczym, które powołała do tego Unia Europejska), obowiązuje do podjęcia odwróconego kredytu hipotecznego w złotówkach i uzależnia jego kwotę od wartości nieruchomości. Z punktu widzenia kredytobiorców, zawarcie takiej umowy jest równoznaczne (pod względem traktowania) z zaciągnięciem tradycyjnego kredytu, jednak co ciekawe, sama umowa musi mieć charakter pisemny, ma określać dokładne obowiązki kredytobiorcy w związku z nieruchomością, ma posiadać warunki wypowiedzenia i ma wskazywać na hipotekę jako podstawę do zabezpieczenia.

Autorem zdjęcia jest użytkownik JoeNardielloforCouncil z serwisu commons.wikimedia.org

Autorem zdjęcia jest użytkownik JoeNardielloforCouncil z serwisu commons.wikimedia.org


 

Renta dożywotnia

Jeśli chodzi natomiast o rentę dożywotnią, o której również na dzisiejszym posiedzeniu rządu debatowano – przyjęto jej wprowadzenie dla osób starszych, co zaproponowało Ministerstwo Gospodarki. Stwierdzono bowiem, że aktualne normy w Kodeksie cywilnym nie pełnią wystarczającej ochrony dla zawierających takie umowy, dlatego potrzebne są większe restrykcje w stronę świadczeniodawców. Co jednak pod rentą dożywotnią się w ogóle kryje? Otóż na jej mocy właściciel przenosi prawo własności do swojego mieszkania lub innej nieruchomości na świadczeniodawcę, w zamian za co otrzymuje dożywotnie lub okresowe świadczenie finansowe, korzystając oczywiście – do końca swojego życia – ze wszystkich swoich praw własnościowych.

Dzisiejsze propozycje będą więc świetnym podłożem do przygotowania projektu ustawy, która by je zatwierdziła.

 
Autorem zdjęcia jest użytkownik JoeNardielloforCouncil z serwisu commons.wikimedia.org

Dodaj komentarz