Sądy mają problemy w egzekucji z gruntów rolnych

Choć ustawa związana z obrotem nieruchomościami rolnymi została zaktualizowana i wcielona w życie 30 kwietnia 2016 roku, a więc prawie już rok temu, to nadal są ogromne problemy z prawidłowym interpretowaniem jej zapisów. Przypomnijmy tylko, że zgodnie z nowymi przepisami grunty rolne w zasadzie mogą nabywać tylko rolnicy, a do tego przed zakupem konieczne jest wysłanie informacje do Agencji Nieruchomości Rolnych, która może podjąć decyzję o samodzielnym zakupie ziemi, zezwolić na sprzedaż danemu rolnikowi czy kompletnie zabronić sprzedaży. Ustawa ma charakter przejściowy, chroniąc polską ziemię przed wykupem przez obcokrajowców, gdzie niedawno została z nas zdjęta ochrona ziemi na terenie Unii Europejskiej. Ustawa jednak utrudnia sądom egzekucję długów poprzez sprzedaż takie ziemi, każdy z sądów interpretuje przepisy inaczej.

Egzekwować po staremu czy po nowemu?

Sądy Okręgowe w całym kraju mają problemy z tym na jakich zasadach prowadzi egzekucje związane z długami osób posiadających nieruchomości rolne. Jedne sądy prowadząc takie postępowania stosują stare zasady, gdzie nie było konieczności informowania ANR, szczególnie gdy egzekucje dotyczą sprawa z przed przyjęcia nowej ustawy. Inne sądy prowadzą egzekucje po nowemu, ale i tutaj jest problem. Ustawa nie precyzuje dokładnie jak takie egzekucje mają wyglądać, co powoduje ogromne problemy, gdyż dłużnicy swobodnie zaskarżają wyroki sądów związane z egzekucjami i odwlekają sprawy w nieskończoność. Za sprawą Sądu Okręgowego z Sieradza sprawa po raz pierwszy trafiła do Sądu Administracyjnego, który będzie miał za zadanie ostatecznie rozstrzygnąć te nieścisłości.

Co mówi ministerstwo?

W sprawie wypowiedziało się również ostatnio ministerstwo, które podkreśliło, że wszystkie procesy egzekucji na nieruchomościach rolnych powinny odbywać się na nowych zasadach. Obowiązek przekazania informacji o licytacji nieruchomości, według ministerstwa, leży nie po stronie sądu, a samego komornika, który taką licytację prowadzi. Agencja Nieruchomości Rolnych po otrzymaniu informacji o tym kto wygrał licytację prowadzi stosowne postępowanie, w trakcie którego może zobowiązać się do samodzielnego wykupu ziemi bądź zezwolić na zakończenie licytacji w obecnej formie. Sądy czekają jednak na wyrok Sądy Administracyjnego.

Dodaj komentarz