Projekt ustawy o współużytkowaniu wieczystym gruntów

Według nowego projektu ustawy związanej z nieruchomościami już od 1 stycznia 2017 roku może przestać funkcjonować pojęcie współużytkowania wieczystego gruntów w przypadku nieruchomości wielolokalowych, a więc chociażby bloków czy kamienic należących do różnych wspólnot. W myśl nowej ustawy właściciele mieszkań i lokali automatycznie staną się współwłaścicielami gruntów, zamiast dotychczasowego użytkowania wieczystego. Na jakiej zasadzie miałoby przebiega takie przejęcie własności?

Opłata przez 20 lub 33 lata

Warto zacząć od tego, że nowa ustawa ma objąć zasięgiem swojego działania wszystkie te budynku, w których minimum 51% lokali to lokale mieszkalne, oraz gdzie chociaż 1 lokal jest przedmiotem własności. Z założenia przekształcenie będzie odbywało się niejako z automatu poprzez wpisanie danej osoby do księgi wieczystej na polecenie organu zarządzającego danym obszarem. W ramach takiego przekształcenia lokalu będzie pobierana każdego roku opłata, która ma być równowartością dotychczasowej rocznej opłaty za użytkowanie lokalu, a więc pod względem finansowym niewiele się zmieni. Aby współwłasność stała się faktem będzie trzeba płacić przez 20 lat w przypadku lokali mieszkalnych, oraz przez 33 lat w przypadku wszystkich pozostałych lokali w nieruchomościach, czyli na przykład garaży, które stają się obecnie bardzo popularne. Warto tutaj dodać, że opłata za własność może być waloryzowana maksymalnie raz na każde 5 lat, a wniosek o dokonanie waloryzacji będzie mogła złożyć także osoba uiszczająca co roku tę opłatę.

Administracja musi wykonać wszystko samodzielnie

Według założeń ustawy administracja danego terenu będzie miała obowiązek wpisać nowych współwłaścicieli do ksiąg wieczystych nie później niż w terminie 6 miesięcy od wejścia w życie ustawy. Dodatkowo organ administracyjny będzie również zobowiązany do wystawienia stosownych zaświadczeń o współwłasności i przesłania ich do wszystkich zainteresowanych.

Dodaj komentarz