Polacy mają ogromne trudności z płaceniem czynszu za mieszkanie

Jak wynika z różnych badań statystycznych Polacy powinni bardzo poważnie podchodzić do swoich zobowiązań czynszowych. Ponad 70% ankietowanych przyznaje bowiem, że opłacenie czynszu za mieszkanie jest na pierwszym miejscu wszystkich opłat każdego miesiąca. Osoby te podkreślają, że prędzej nie zapłacą za telefon czy media niż za czynsz. Niestety jednak dane pochodzące z Krajowego Rejestru Długów zdają się kompletnie burzyć te dane statystyczne. Okazuje się bowiem, że Polacy w całym kraju zalegają ze swoimi czynszami na kwotę ponad 370 milionów złotych. Co gorsza, są to dane mocno zaniżone, gdyż zarządcy nieruchomości czy spółdzielnie mieszkaniowe często nie decydują się zgłaszać swoich dłużników do KRD.

Śląsk, Mazowsze i Opolszczyzna w czołówce

W pierwszej trójce najbardziej zalegających z płatnościami za czynsz osobami jest niestety Śląsk, później Mazowsze, a na końcu Opolszczyzna. Jednocześnie to właśnie z Opola pochodzi również dłużnik rekordzista, który z tytułu niezapłaconego czynszu jest winny już ponad pół miliona złotych. W większości długi nie są aż tak wysokie, ale wiele osób zalega z płatnościami nawet na kilkanaście czy kilkadziesiąt tysięcy złotych. Dlaczego Polacy nie płacą za czynsz? W większości przypadku jest to zwyczajna pętla zadłużenia, niespodziewana utrata pracy, pogorszenie się sytuacji finansowej czy wypadek, który uniemożliwia zarabianie.

Właściciele nieruchomości niepotrzebnie zwlekają ze zgłaszaniem do KRD

Co bardzo ciekawe, mnóstwo właścicieli nieruchomości czy zarządców zupełnie niepotrzebnie zwleka z dodaniem dłużnika do KRD, co tylko zmniejsza szansę na odzyskanie pieniędzy. Często zgłoszenie KRD ma miejsce dopiero po latach, gdy dług jest już bardzo wysoki i jego spłacenie będzie niesamowicie trudne. Zarządcy robią to nie tylko z racji swojej pobłażliwości, ale także z obawy przed tym, że dłużnik nie dostanie później kredytu i nie będzie mógł oddać swojego zadłużenia. Okazuje się jednak, że jest zupełnie inaczej. Dodawanie dłużnika do KRD sprawia, że wiele z takich osób bardzo szybko spina się w sobie i zaczyna oddawać zaległości czynszowe.

Dodaj komentarz