Pojęcie pośrednika i zarządcy nieruchomości zostanie przywrócone

Mniej więcej dwa lata temu poprzednia partia rządząca uwalniała wiele zawodów, a do nich zaliczeni zostali między innymi pośrednicy w sprzedaży nieruchomości oraz zarządcy. Efekt tego uwolnienia jest niestety taki, że z ustawy kompletnie wykreślono zapisy związane z pracą takich ludzi. Powoduje to naprawdę ogromne problemy na rynku, gdyż nie ma jasno określonych zasad kompetencji takich ludzi, a więc pośrednicy przez to czują się po prostu bezkarnie. Już jednak powstaje projekt ustawy, którego celem będzie przywrócenie danych zapisów i unormowanie pewnych kwestii na rynku nieruchomości.

Umowy elektroniczne i ubezpieczenie OC

Na tym jednak nie będzie koniec zmian, jakie mają pojawić się wraz z nowelizacją ustawy. Druga sprawa dotyczyć będzie bowiem obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Obecnie teoretycznie jest takie prawo, że przy umowie musi być ubezpieczenie, ale z drugiej strony nie istnieją żadne sankcje za jego brak. W myśl nowej ustawy brak informacji o ubezpieczeniu OC będzie skutkował tym, że umowa z pośrednikiem czy zarządcą po prostu będzie uznana za nieważną. Na umowie musi znaleźć się chociażby informacja o firmie ubezpieczeniowej oraz oczywiście o okresie działania takiego ubezpieczenia. Mają pojawić się także umowy podpisywane w formie elektronicznej, które powinny znacząco ułatwić wiele transakcji zawieranych na rynku nieruchomości.

Zmiany nie ominą także rzeczoznawców

Na tym jednak nie koniec, gdyż nowe przepisy obejmą swoim działaniem także rzeczoznawców z rynku nieruchomości. Tutaj także rzeczoznawca, który wystawia swoją opinię o wartości nieruchomości, będzie musiała pokazać ważne ubezpieczenie OC, które także powinno pojawić się w wystawionym wcześniej dokumencie. Jak na razie nie wiadomo kiedy nowe przepisy miałyby wejść w życiu, ale na pewno ich pojawienie się je bardzo ważne, gdyż mnóstwo pośredników i zarządców działa na rynku w dość niebezpieczny sposób. Konieczność pojawienia się ubezpieczenia OC odpowiednio zabezpiecza nabywcę nieruchomości.

Dodaj komentarz