Odpowiedzialność solidarna dla podatku od nieruchomości, a zwolnienia podatkowe

Jakiś czas temu w polskich przepisach prawa pojawiła się dość ważna zmiana związana z płaceniem podatku za użytkowanie danej nieruchomości. Związane było to z trudnością odzyskiwania należnego podatku od nieruchomości przez gminy tam, gdzie nieruchomość miała przynajmniej dwóch właścicieli, a jak wiadomo w Polsce jest mnóstwo budynków, gdzie właścicieli jest nawet po kilkunastu. Problem polegał na tym, że gmina musiała dzieli podatek na poszczególnych właścicieli, a późnej każdego z nich osobno wzywać w pismach do zapłaty, bądź tez ostatecznie kierować sprawę na drogę sądową przeciwko wielu osobom. Pojawił się więc przepis związany z solidarnością podatkową. Budzi on wiele kontrowersji, gdyż teraz gmina może wygodnie wyznaczyć tylko jedną osobę do zapłaty całego podatku za nieruchomości, a w gestii tej osoby będzie już rozliczenie się pozostałymi właścicielami. Oprócz problemu etyczności takiego rozwiązania ostatnio pojawił się też problem z interpretacją przepisów o zwolnieniach z podatku od nieruchomości.

Rozbieżna interpretacja przepisów

Chodzi o sytuację, gdzie jeden ze współwłaścicieli jest prawnie zwolniony z obowiązku płacenia podatku. Według lokalnych instytucji podatkowych w takich przypadkach nie zwalnia to pozostałych właścicieli nieruchomości od solidarnego zapłacenia podatku za całą nieruchomość, niezależnie od tego ile osób jest zwolnionych z podatku oraz jakie są to zwolnienia. Naczelne sądy administracyjne są jednak przeciwnego zdania uważając, że kwota podatku powinna zostać stosownie pomniejszona. W sprawie wypowiedziało się samo Ministerstwo Finansów, które ostatecznie zamknęło w ten sposób temat.

Zwolnienie podatkowe należy odliczyć

Zgodnie z oświadczeniem Ministerstwa Finansów zwolnienia podatkowe z tytułu własności do nieruchomości powinny być jak najbardziej respektowane. W przypadku solidarności podatkowej, gdzie chociaż jeden ze współwłaścicieli korzysta ze zwolnienia, należy kwotę podatku podzielić na wszystkich właścicieli, a następnie od całego podatku odjąć poszczególne części, które podlegają zwolnieniom.

Dodaj komentarz