Nowelizacja ustawy o SSE? Przymiarki rządu

Specjalne Strefy Ekonomiczne (SSE) to wyznaczone obszary na terenie różnych gmin, powiatów oraz województw, których zadaniem jest przyciągnięcie inwestorów na dany region. W ten sposób powstają nowe firmy, tworzą się kolejne miejsca pracy i jednocześnie rośnie oczywiście PKB, nie tylko na danym regionie, ale również w skali całego kraju. Działalność tego typu stref jest bardzo uzasadniona i oczywiście było to od samego początku bardzo dobrym pomysłem. Rząd jednak planuje dokonać pewnej nowelizacji związanej z ustawą o SSE.

 

Zmiana przedstawiciela w strefach SSE

Do tej pory w zarządach Specjalnych Stref Ekonomicznych zasiadali właściciele samych firm, które mają na tym terenie swoje siedziby oraz jeden przedstawiciel rządowy, którym w tym wypadku był wojewoda danego regionu. Problem polega jednak na tym, że praktycznie wszystkie obecne SSE obejmują swoim zasięgiem więcej niż jedno województwo co stanowiło niejednokrotnie problem rodzący wiele konfliktów. Według zapowiedzi, w nowelizacji ustawy o SSE znajdzie się zmiana przedstawiciela z wojewody na Ministra Finansów. Zmiana ta ma na celu nie tylko wyeliminowanie chaosu, jaki często rodził się w tym właśnie miejscu. Najważniejszą cechą SSE jest to, że oferuje się różnego rodzaju zwolnienia od podatku dochodowego i ustanowienie jako członka zarządu takiej strefy Ministra Finansów, może usprawnić funkcjonowanie i przyznawanie tego typu upustu.

Zdjęcie pochodzi ze strony wrota-swietokrzyskie.pl

Zdjęcie pochodzi ze strony wrota-swietokrzyskie.pl


 

Powiększenie starachowickiej SSE

Drugim założeniem zmian związanych z SSE jest poszerzenie zasięgu starachowickiej strefy. Od obecnej powierzchni odjęty zostanie obszar o powierzchni około 0.31ha, ale za to dojdzie zupełnie nowy teren, którego powierzchnia będzie wynosić około 31.8ha. W efekcie strefa powiększy się do rozmiaru liczącego trochę ponad 644ha. To najlepsze świadectwo tego, że SSE są chętnie wykorzystywane przez inwestorów, nie tylko z Polski.

 
Zdjęcie pochodzi ze strony wrota-swietokrzyskie.pl

Dodaj komentarz