Nowe zasady dla kredytów hipotecznych mają chronić kredytobiorców

Prawdopodobnie w połowie roku wejdą w życie postanowienia nowej ustawy, które mają nieco zmienić system udzielania kredytów hipotecznych na polskim rynku. Kilka lat temu ustawa ta już była częściowo nowelizowana, zapewniając kredytobiorcom większe prawa, ale według ekspertów obecna propozycja naprawdę jest ciekawa i może wprowadzić bardziej sensowne warunki dla osób starających się o kredyty hipoteczne. Co ciekawe, ustawa częściowo chroni też osoby mające problemy ze spłatą swoich kredytów hipotecznych. Na czym będą polegały zmiany?

Kredyt hipoteczny na bardziej sensownych warunkach

Przede wszystkim ustawa wprowadzi zakaz wiązania brania kredytu hipoteczne z koniecznością brania dodatkowych produktów bankowych, co ma czasem miejsce obecnie. Chodzi tutaj o pozytywną decyzję kredytową. Na przykład bank udzieli kredytu hipotecznego tylko przy dołożeniu płatnego konta czy jakiegoś dodatkowego ubezpieczenia prowadzonego przez bank. Łącznie produktów będzie możliwe, ale tylko pod kątem zwiększania atrakcyjności kredytu. Bank na przykład może zaproponować niższe oprocentowanie jeśli kredyt będzie otwarty z dodatkowym rachunkiem. Co ważne, jeśli do obsługi kredytu hipotecznego jest potrzebny rachunek bankowy to ten musi być bezpłatny.
Kolejna kwestia dotyczy ubezpieczenia nieruchomości. Jeśli bank do udzielenia kredyty wymaga ubezpieczenia to może tylko i wyłącznie ustalić dolne zakresy kwot dla ubezpieczenia. Klient ma mieć pełną swobodę w wyborze tego u jakiego ubezpieczyciela zawsze umowę.
Skróci się także okres, po którym można bez kar wcześniej spłacić kredyt. Już po 3 latach będzie taka możliwość za darmo, a jeśli ktoś będzie chciał spłacić wcześniej to opłata może wynieść najwyżej roczną sumę odsetek od kwoty wcześniej spłaconej, ale jednocześnie nie może być to więcej niż 3% tej kwoty.

Ochrona osób mających problemy ze spłatą kredytu

Więcej praw będą miały także osoby z problemami w spłacie kredytu hipotecznego. Przede wszystkim bank musi takim osobom dawać opcje zawieszenia kredytu czy przedłużenia okresu spłaty. Jeśli to nie przynosi skutków to kredytobiorca powinien dostać pół roku na próbę samodzielnej sprzedaży nieruchomości na wolnym rynku, aby uregulować zobowiązania wobec banku. To ważna zmiana, gdyż do tej pory egzekucje komornicze potrafiły postępować tak szybko, że właściciel nie miał nawet szansy odzyskać pełnej kwoty za mieszkanie. Przy sprzedaży komorniczej ceny zazwyczaj są bardzo niskie.

Dodaj komentarz