Nieruchomości logistyczne na świecie. Rozwój czy regres?

Jeden z największych zarządców i deweloperów nieruchomości logistycznych – Prologis Inc. – opublikował raport na temat rozwoju tychże w skali świata. Raport bazował na przeanalizowaniu popytu wśród klientów w najważniejszych branżach.

 

Popyt wciąż zróżnicowany

Główny wyciągnięty wniosek to ciągły rozwój zróżnicowania popytu w odniesieniu do nieruchomości dystrybucyjnych oraz ciągły rozwój poszczególnych sektorów gospodarczych. Badacze z Prologis Inc. skupili się przede wszystkim na aktywności klientów w stosunku do konsumentów (wynajmujących największą ilość powierzchni w ubiegłym roku), rozwoju branży mieszkaniowej, branży elektronicznej, branży motoryzacyjnej i branży sprzedaży internetowej, a także na usługach logistycznych i pozycji dostawców zeń związanych, którzy mają mieć w przyszłości największy wpływ na sektor nieruchomości tego typu. Perspektywy są obiecujące – klienci zwiększają swoją działalność, konsumenci na tę podaż odpowiadają zwiększonym popytem, usługi logistyczne (i tym samym nieruchomości logistyczne) są coraz to bardziej unowocześniane, a wszystko to przy coraz korzystniejszych procesach decyzyjnych w odniesieniu do umów najmu. Warto dodać, że obecna sytuacja sprzyja klientom w podejmowaniu decyzji o podpisywaniu tych ostatnich, ponieważ wciąż obowiązują niższe stawki.

Zdjęcie pochodzi ze strony www.sxc.hu

Zdjęcie pochodzi ze strony www.sxc.hu

 

Czynsze w górę?

Z raportu wyłania się jeszcze jedna rzecz. Otóż pustostany mają bardzo niskie wskaźniki i cechują się średnią podażą. To wraz z wysokimi kosztami renowacji wskazuje, że w niedalekiej przyszłości czynsze zań mogą wzrosnąć. Oczywiście wszystko zależy od regionu świata, który jest w tym kontekście rozpatrywany, tym bardziej że raporty Prologis Inc. zawsze obrazują trendy z perspektywy międzynarodowej. W Polsce więc podwyżka czynszów – póki co – nam grozić nie powinna, a wręcz przeciwnie. Z drugiej strony jednak tendencje z krajów zachodnich powoli wkradają się i do nas, co widać nie tylko na podstawie sektora logistycznego i nieruchomości, ale także na podstawie innych sektorów gospodarczych czy finansowych.

 

Zdjęcie pochodzi ze strony www.sxc.hu

Dodaj komentarz