Liczba licytowanych nieruchomości rośnie. Coraz większy problem Polaków z regulowaniem zaciągniętych zobowiązań

Okazuje się, że coraz większa liczba Polaków ma problem z uregulowaniem zobowiązań zaciągniętych jeszcze przed kryzysem. Widać to po rosnącej liczbie zadłużonych nieruchomości, bo obecnie hipoteki są używane przede wszystkim jako zabezpieczenie spłaty należności.

stara kamienica

flickr.com | alchemio

Rośnie liczba licytacji komorniczych

Jak wynika z danych portalu licytacje.komornik.pl prowadzonego przez Krajową Radę Komorniczą na którym umieszczone są wszystkie obwieszczenia o licytacjach nieruchomości w pierwszej połowie tego roku na aukcje komornicze trafiły 3002 mieszkania oraz 1062 domy. W porównaniu do okresu ubiegłego jest to ponad dwa razy więcej. Można zaobserwować, że osoby z dużymi zobowiązaniami mają coraz większy problem z ich oddaniem. Natomiast wzrost liczby licytowanych przez komorników nieruchomości świadczy o desperacji wierzycieli. Należy wiedzieć, że komornicy wkraczają dopiero na końcowym etapie dochodzenia należności już po procesie i wyroku sądu – tłumaczy Andrzej Kulik z Krajowego Rejestru Długów. Oznacza to, że wierzyciele nie widzą innej możliwości odzyskania swoich pieniędzy ponieważ najczęściej nie mają z czego.

Coraz większy problem dla banków

Według słów rzecznika KRK Roberta Damskiego to nie banki są największą grupą która odzyskuje swoje należności w ten sposób. Natomiast może się to zmienić w najbliższym czasie ponieważ psuje się portfel kredytów hipotecznych. Jak wynika z danych Komisji Nadzoru Finansowego w 2012 roku zagrożonych było bo 15 procent kredytów mieszkaniowych więcej niż rok wcześniej. Banki na fali boomu mieszkaniowego chętnie udzielały kredytów hipotecznych z których odzyskaniem mogą mieć coraz większy problem.

Zabezpieczenie hipoteką

Na rynku można zaobserwować jeszcze jeden trend a mianowicie zabezpieczanie należności firmowych hipoteką. Coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się na ten krok w obrocie gospodarczym. Obecnie hipoteki stają się równorzędnym zabezpieczeniem z poręczeniem na wypadek roszczeń w przypadku ewentualnego postępowania upadłościowego.

Dodaj komentarz