Dylemat osób mających kredyt we frankach. Czy rzeczywiście wymagają wsparcia?

Większość osób posiadających kredyt na mieszkanie we frankach czuję się ofiarami banków. Natomiast bankowcy tłumaczą, że nikt nikogo nie zmuszał do podejmowania ryzyka związanego z kursem walut a klienci banków sami chcieli zarobić na różnicy kursowej.

kredyt hipoteczny we franku

flickr.com | epSos.de

Dramat zadłużonych

Nie dziwą wcale nastroje osób, które na początku 2008 roku pożyczały 300 tysiące złoty na mieszkanie a mają dziś do spłacenia prawie 430 tysięcy złotych. Jak przypomniał ekspert Aspiro - Leszek Zięba w 2008 roku 80% wszystkich zaciąganych kredytów stanowiły te we frankach szwajcarskich. Z drugiej strony trudno winić banki za zaistniałą sytuację. Ponieważ klienci świadomie podpisywali umowy kredytowe do których de facto ich nikt nie przymuszał.

Zaistniała sytuacja skłoniła ustawodawców do zaostrzenia przepisów odnośnie kredytów walutowych. Jeszcze do 2011 roku kredyty hipoteczne we frankach szwajcarskich, euro oraz dolarach amerykańskich były łatwo dostępne i niżej oprocentowane niż te w złotówkach. Aktualnie kredyt hipoteczny można otrzymać tylko w dolarach i euro ale dostępność jest mocno ograniczona.

Pułapka franka również dla banków

Jak czas pokazał w większości kredyty walutowe odbiły się czkawką właścicielom nieruchomości. Zwłaszcza rosnący kurs franka wywołał panikę nie tylko wśród kredytobiorców ale też banków. Ponieważ instytucje finansowe zaczęły obawiać się, niewypłacalności klientów – twierdzi Leszek Zięba ekspert Aspiro. Dlatego też Komisja Nadzoru Finansowego wprowadziła w życie tak zwaną Rekomendację T która określa dobre praktyki zarządzania ryzykiem detalicznych ekspozycji kredytowych. Właśnie to zarządzenie mocno ograniczyło możliwość zaciągania kredytów w walucie obcej, zwłaszcza dla osób zarabiających w złotówkach.

Czas wrogiem kredytów walutowych

Eksperci zgodnie podkreślają, że długość okresu zobowiązania odgrywa dużą rolę, dla kredytobiorców, którzy podejmują ryzyko kredytu walutowego. Świadczy o tym choćby dynamika kursów walut. Jeśli akurat wstrzelimy się w negatywny trend to może się okazać, że plany o szybkim zarobku na nieruchomości nie tylko się nie spełnią ale dodatkowo przysporzy to wielu problemów finansowych – ostrzega ekspert Aspiro.

Dodaj komentarz