Dostępność kredytów hipotecznych, a rządowe zmiany

Banki bardzo dokładnie przyglądają się dzisiaj poczynaniom rządu, który naprawdę w tempie ekspresowym przyjmuje kolejne nowelizacje prawa, a niektóre z nich bezpośrednio dotykają właśnie cały sektor bankowy. Mowa tutaj o podatku bankowym, który prawdopodobnie będzie funkcjonował już od początku roku 2016. Podatek ten może mieć bezpośredni wpływ na dostępność kredytów hipotecznych w przyszłym roku, ale nie tylko tutaj tkwi problem, który może utrudnić mniej zamożnym dostęp do takich kredytów.

Po pierwsze nowy podatek

Rząd jest święcie przekonany o tym, że banki nie podniosą swoich marż i opłat kiedy podatek bankowy zacznie funkcjonować. Według rządzących nie pozwoli na to duża konkurencja na rynku, ale chyba nikt nie zauważył, że dwa banki przestraszone zmianami już podniosły marże kredytów i opłaty związane z korzystanie z usług bankowych. Bardzo prawdopodobne jest, że od 2016 roku to samo zrobią inne banki. Będą więc wyższe marże na kredyty hipoteczne, może wzrosnąć oprocentowanie, a do tego banki będą bardziej niechętnie udzielały takich kredytów obawiając się ryzyka z nimi związanego.

Wkład własny i pieniądze z MdM

Kolejna sprawa to wkład własny, który od 2016 roku będzie wynosił minimum 10% wartości nieruchomości. Rząd zapewniał, że zmiany tej nie odczujemy bo można skorzystać z dofinansowania MdM, które pokrywa tę kwotę w całości. Dzisiaj wiemy już jednak, że przez brak aktualizacji tego programu już wiosną przyszłego roku może zabraknąć środków dla MdM. Kwota jest za mała w stosunku do rosnącego zainteresowania, które za rok ma być jeszcze większe.

Upadek banku i SKOK-u

Wreszcie na dostępność kredytów hipotecznych wpłynie niestety także upadek SKOK-u oraz banku z ostatniego roku. Dlaczego tak się stanie? Bankowy Fundusz Gwarancyjny wypłacił w związku z tymi upadkami rekordowe odszkodowania, a pamiętajmy, że BFG tworzą same banki wpłacając do niego składki. Ogromne ubytki trzeba będzie wyrównać, gdzie banki zapewne również będą sobie to rekompensować poprzez wyższe marże.

Dodaj komentarz